Välkommen till Felix Lundgren Plantskola

Kära kunder!

Vi går en ny vår till mötes och vi har öppnat för säsongen.

Välkomna!